Priser

TAKSTER OG BETINGELSER

Fra 1. august 2023 gælder følgende takster og øvrige betingelser:

Der betales en fast pris per tolketime. I den første time skal der også tilføjes et zonetillæg.

Der faktureres for minimum én time, herefter per påbegyndte halve time.

Zoneinddelingen følger Den Nationale Tolkemyndigheds (DNTM’s) inddeling.

DNTM skriver på sin hjemmeside: “Hovedprincippet er, at København, Odense, Fredericia, Århus og Ålborg er zone 1 i en radius på 25 km, herefter er det zone 2 ud til ca. 75 km, og længere ude zone 3.

Se liste over postnumre og kort over zoneinddelingen. På kortet kan ses regionsgrænser, og valget af region for de postnumre, hvor regionsgrænsen går gennem et postnummerområde.”

Ved tolkninger på Bornholm tillægges yderligere udgifter til rejse og evt. ophold. Denne udgift beregnes i hver konkret sag, og forelægges betaler inden tolkningen udføres.

Grundtakst per time: 715 kr. i alle zoner.

Zonetillæg:

  • Zone 1: 303 kr.
  • Zone 2: 715 kr.
  • Zone 3: 1.155 kr.

Tolkning i weekend og på helligdage: 178 kr.

Tolkning mellem kl. 17 og kl. 07: 95 kr.

Tillæg for særligt omkostningstunge tolkninger: 149 kr.

Særligt omkostningstunge tolkninger er:

  • Særligt forberedelseskrævende opgaver samt opgaver med særlige kvalifikationskrav: eksempelvis konferencetolkning, retstolkning, kirkelige tolkninger, taktiltolkning eller fremmedsprogstolkning.

To-tolkeopgave
Når en opgave kræver to tolke beregnes prisen som for to individuelle tolkninger.

Afbestilling:
Afbestilling skal ske via e-mail eller sms. Bestilte tolkninger kan aflyses indtil onsdag kl. 9.00 ugen før tolkningen skal finde sted. For tolkninger, der aflyses efter fristen, opkræves tolketimeprisen, hvis det ikke lykkedes at sælge opgaven til anden side. Det vil vi altid gøre vores yderste for at det er muligt.

Udlandstolkninger
Kontakt os for mulighederne. Vi sørger altid for at lave et prisoverslag til godkendelse, inden vi går videre med opgaven.

Moms
Tegnsprogstolkning er en social ydelse og derfor momsfritaget. Se Landsskatterettens afgørelse om momsfritagelse her.